Program konferencji

PROGRAM KONFERENCJI

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Piekarska 18

   41-902 Bytom

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

13.00-13.45

Otwarcie Konferencji

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Sebastian Grosicki

13.45-14.15

Wykład inauguracyjny

Prof. dr hab. n med. Jan E. Zejda

Sesja laureatów II Konkursu prac dyplomowych WNoZB:

14.15-14.30

Sebastian Żur

Błędy żywieniowe osób z zespołem Downa

14.30-14.45

mgr Jacek Waszak

Wiedza zespołów ratownictwa medycznego na temat implantowalnego systemu mechanicznego wspomagania krążenia typu HeartMate3

Przerwa: 14.45-15.00

 

Aula 012

Aula 36

Sesja 1: Pandemia Covid-19

Sesja 2: Profilaktyka nadwagi i otyłości

Moderator: Dr hab. n. med. Brygida Adamek

Moderator: Prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

15.00-15.20

Dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, Prof. SUM

Manifestacje sercowo-naczyniowe w zespole post-Covid

15.00-15.20

Dr hab. n. o zdr. Piotr Romaniuk, Prof. SUM

Implementacja polityk promujących zdrowie odżywianie i aktywny styl życia: ramy formalne i rekomendacje

15.20-15.40

Dr n. med. Edyta Fatyga

Telemedycyna w indywidualizacji opieki nad pacjentem z cukrzycą typu 2 w wieku podeszłym w czasie i po pandemii Covid-19

15.20-15.40

Dr hab. n. o zarz. i jakości Magdalena Syrkiewicz- Świtała

Aplikacje mobilne a nawyki żywieniowe

15.40-16.00

Dr n. o zdr. Justyna Nowak,
mgr Marzena Jabczyk

Dieta oraz probiotyki i ich wpływ na mikrobiotę w trakcie pandemii Covid-19

15.40-16.00

Dr hab. n. med. Sylwia, Dzięgielewska-Gęsiak

Zespół metaboliczny a rola zaburzeń równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej i markerów stanu zapalnego u osób w wieku podeszłym

16.00-16.20

Dr n. o zdr. Paweł Jagielski,
Dr n. o zdr.  Edyta Łuszczki

Związek między zachowaniami żywieniowymi i mikrobiotą jelitową a ryzykiem zachorowania na COVID-19

16.00-16.20

Dr n. o zdr.  Małgorzata Słoma-Krześlak

Czy insulinooporność zawsze prowadzi do rozwoju otyłości?

16.20-16.40

Dr n. med. Beata Całyniuk

Zachowania konsumenckie w dobie pandemii COVID-19

16.20-16.40

Dr n. med. Elżbieta Szczepańska

Wybrane elementy stylu życia młodzieży uczęszczającej do szkół średnich

16.40-17.00

Dyskusja

16.40-17.00

Dyskusja

Przerwa: 17.00-17.20

Przerwa: 17.00-17.20

Sesja 3: Zdrowie środowiskowe

Sesja 4: Promocja zdrowia psychicznego

Moderator: Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Dziubanek, Prof. SUM

Moderator: Dr hab. n. o zarz. i jakości Magdalena Syrkiewicz- Świtała

17.20-17.40

Dr hab. n. o zdr.  Michał Skrzypek, Prof. SUM

Wpływ hałasu ulicznego na zaburzenia snu i uwagi wśród uczniów mieszkających w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym

17.20-17.40

Dr hab. n. med. Robert Pudlo, Prof. SUM

Czy tylko wirus? Konsekwencje pandemii COVID-19 dla stanu psychicznego

17.40-18.00

Dr n. med. Agata Wypych-Ślusarska

Społeczne i środowiskowe uwarunkowania częstości występowania astmy oskrzelowej wieku dziecięcego

17.40-18.00

Dr n. med. Agnieszka Białek-Dratwa

Zachowania zdrowotne i związane z nimi uczucia pracowników zdalnych podczas pandemii COVID-19 na Śląsku (Polska)

18.00-18.20

Dr n. o zdr. Małgorzata Ćwieląg-Drabek

Ryzyko narażenia na kadm, ołów i cynk w wyniku spożycia warzyw uprawianych na terenach o przeszłości górniczej i hutniczej

18.00-18.20

Dr n. o zdr.  Mateusz Grajek

Objawy zespołu stresu popandemicznego wśród osób leczonych onkologicznie

18.20-18.40

Dr n. med. Monika Rusin

Zawartość metali ciężkich w dostępnych na polskim rynku świeżych, mrożonych, suszonych oraz przetworzonych warzywach i owocach

18.20-18.40

Dr n. o zdr. Marta Buczkowska

Ambulofobia, jako rodzaj fobii swoistej – określenie problemu wśród pacjentów zakładów opieki długoterminowej w Polsce

18.40-19:00

Dyskusja

 

18.40-19:00

Dyskusja

 

19.00-19.15

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

Deklaracja dostępności