Komitet Naukowy

Komitet Naukowy

Dr hab. n. med. Brygida Adamek

Dr hab. n. med. Sylwia Dzięgielwska-Gęsiak

Dr hab. n. o zdrowiu Grzegorz Dziubanek, Prof. SUM

Dr hab. n. o zdrowiu Joanna Głogowska-Ligus

Prof. dr hab. n. med. Sebastian Grosicki

Dr hab. n. o zdrowiu Tomasz Holecki, Prof. SUM

Dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, Prof. SUM

Dr hab. n. med. Ewa Janczewska

Dr hab. n. o zdrowiu Marek Kardas

Dr hab. n. o zdrowiu Joanna Kobza

Prof. dr hab. n. med. Teresa Kokot

Dr hab. n. med. Ilona Korzonek-Szlacheta, Prof. SUM

Dr hab. n. med. Oskar Kowalski, Prof. SUM

Prof. dr hab. n med. Małgorzata Muc-Wierzgoń

Dr hab. n. o zdrowiu Ewa Niewiadomska

Dr hab. n. o zdrowiu Agata Piekut

Dr hab. n. med. Renata Polaniak

Dr hab. n. o zdrowiu Piotr Romaniuk, Prof. SUM

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt

Dr hab. n. o zdrowiu Michał Skrzypek, Prof. SUM

Dr hab. n. med. Jerzy Słowiński, Prof SUM

Dr hab. n. med. Adam Sokal

Dr hab. n. o zarz. i jakości Magdalena Sykiewicz-Świtała

Dr hab. n. o zdrowiu Joanna Woźniak-Holecka

Prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

 

Deklaracja dostępności