Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny

dr hab. n. o zdrowiu Grzegorz Dziubanek, prof. SUM
dr hab. n. o zdrowiu Joanna Głogowska-Ligus
dr hab. n. o zarz. i jakości Magdalena Syrkiewicz-Świtała
dr hab. n. o zdrowiu Joanna Woźniak-Holecka
dr n. o zdrowiu Małgorzata Ćwieląg-Drabek
dr n. med. Karolina Krupa-Kotara
dr n. o zdrowiu Aleksandra Kulik
dr n. o zdrowiu Justyna Nowak
dr n. o zdrowiu Wiktoria Staśkiewicz
dr n. med. Elżbieta Szczepańska

mgr Joanna Furman
mgr Aleksandra Duda - przedstawiciel doktorantów
Weronika Banasiak - przedstawiciel studentów

Deklaracja dostępności